GMP+

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ met betrekking tot het wegtransport van diervoeders. De + heeft betrekking op de integratie van HACCP in deze certificering. Met dit certificaat voldoen we aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen bij het vervoer van grondstoffen voor diervoeders.

QLIP

Qlip verzorgt in het kader van kwaliteitswaarborging beoordelingen en audits in onder meer het transport van melk en zuivel producten. Met dit certificaat is gegarandeerd dat we voldoen aan de eisen zoals gesteld in de ‘procescertificering melktransport’ en de ‘procescertificering intravervoer’.