Anno 2018, 59 jaar na de eerste rit van Arend Mulder, rijden er nog altijd zeven RMO’s van Peter Mulder voor dezelfde plaatselijke zuivelfabriek. Naast het RMO-vervoer heeft Peter Mulder inmiddels zes moderne combinaties die tanktransporten kunnen verzorgen in heel Noordwest-Europa en één combinatie die vloeibare veevoeders transporteert.